Chính sách hợp tác đào tạo của MISA

Với mong muốn chia sẻ tri thức cho cộng đồng, trong những năm qua, MISA đã có chính sách hợp tác đào tạo với trên 600 Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các Trung tâm đào tạo. Mỗi năm, hàng chục nghìn sinh viên được đào tạo về nghiệp vụ và thực hành phần mềm MISA hoàn toàn miễn phí.
  • Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET
  • Phần mềm Quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN (Quản trị Kế toán, Nhân sự, Bán hàng,…)
  • Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET
  • Phần mềm kế toán Xã/Phường MISA Bamboo.NET
  • Phần mềm Quản lý trường học QLTH.VN (Quản lý học sinh, Giáo viên, Thiết bị, Thư viện,…)
  • Phần mềm Quản lý tài sản QLTS.VN
  • Phần mềm Quản lý hộ tịch HOTICH.VN
  • Phần mềm Quản lý nhà hàng CUKCUK.VN
MISA cung cấp đầy đủ các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy như: Giáo trình kế toán máy, Tài liệu hướng dẫn sử dụng, Bài tập thực hành, Ngân hàng đề thi và đáp án, và nhiều tài liệu nghiệp vụ theo từng sản phẩm để giảng viên và sinh viên có thể tham khảo.
Bên cạnh việc tài trợ phần mềm phục vụ công tác giảng dạy như trên, MISA còn thường xuyên tài trợ học bổng cho sinh viên, tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi với sinh viên các Trường để định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm làm việc, chia sẻ tri thức và tạo các cơ hội việc làm cho sinh viên.
3 bước đơn giản để nhận tài trợ phần mềm phục vụ giảng dạy
xem thêm
xem thêm
xem thêm
Một số đơn vị tiêu biểu đang hợp tác đào tạo với misa

Học viện Ngân hàng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội